Cân ôtô – xe tải

Cân xe tải 60 tấn

Cân xe tải 60 tấn Cân xe tải 60 tấn

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG : - Cấp chính xác : Cấp III (theo ĐLVN 13: 1998) - Tải trọng chuẩn : 40, 50, 60,70 ,80 Tấn. - Quá tải an toàn : 100 Tấn. - Giá trị vạch chia : 10 , 20 kg. - Kích thước bàn cân : 3 m x 18 m. - Loại cân : Nối – ...

Cân xe tải 80 tấn

Cân xe tải 80 tấn Cân xe tải 80 tấn

1.Mặt bàn cân 16m x 3m bàn cân thép: (Việt Nhật sản xuất tại Việt Nam) - Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4988-89 hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML-R76. - Cân đặt chìm hoặc nổi tùy theo diện tích và mục đích sử dụng - Mức cân max : ...

Cân xe tải 100 tấn

Cân xe tải 100 tấn Cân xe tải 100 tấn

1. ĐẶT ĐIỂM CHUNG : - Cấp chính xác : Cấp III (theo ĐLVN 13: 1998) - Tải trọng chuẩn : 40, 50, 60,70 ,80 Tấn. - Quá tải an toàn : 100 Tấn. - Giá trị vạch chia : 10 , 20 kg. - Kích thước bàn cân : 3 m x 18 m. - Loại cân : Nối – ...