Cân kỹ thuật

Cân kỹ thuật AJ

Cân kỹ thuật AJ Cân kỹ thuật AJ

1. ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN AJ: - Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000 - Chức năng của cân: Cân , Trừ bì. - Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ ...

Cân kỹ thuật điện tử PA

Cân kỹ thuật điện tử PA Cân kỹ thuật điện tử PA

1. ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN ĐIỆN TỬ PA: - Màn hình hiển thị dạng số độ phân giải cao, các ký tự hiển thị hướng dẫn nhanh các chức năng của cân. - Cân , Trừ bì, g, ct,t, - Hệ thống chuẩn trong tự động điều chỉnh AutoCal ™. - Cân PA 210g/0,0001g - Cân PA 410g/0,0001g - Giỏ ...

Cân kỹ thuật Gs- shinko tiện dụng

Cân kỹ thuật Gs- shinko tiện dụng Cân kỹ thuật Gs- shinko tiện dụng

1. TÍNH NĂNG CÂN KỶ THUẬT GS-SHINKO - Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000 - Chức năng của cân: Cân , Trừ bì, Cân Phân Tích, Cân đếm số lượng PCS, Cân ngành vàng ............................... - Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , UNITS (Dùng chuyển đổi đơn ...